Make your own free website on Tripod.com

    pengajaran dan pembelajaran

 

 Kepentingan Pengajaran dan Pembelajaran
 1. Langkah kedua dalam pembelajaran masteri ialah guru harus menggunakan kaedah atau aktiviti p&p yang berkesan dan bahan-bahan p&p yang sesuai untuk memastikan pelajar dapat menguasai sesuatu hasil pembelajaran dalam masa yang pendek.

 2. Untuk memastikan kejayaan pembelajaran masteri, guru harus mengambil kira perkara berikut dalam p&p:

  1. Ciri-giri guru

  2. Gaya pembelajaran pelajar

  3. Kaedah atau aktiviti p&p

  4. Bahan p&p

  5. Nilai-nilai murni

  6. Pengurusan bilik darjah dan aktiviti p&p

 3. Perkara lain yang harus juga diajar atau diserap dalam p&p seperti lapan kecerdasan, kemahiran berfikir, kemahiran belajar, unsur-unsur patriotisme, pendidikan alam sekitar, pendidikan pencegahan dadah dan penyakit AIDS, kemahiran keibubapaan dalam kekeluargaan dan pendidikan keselamatan di jalan raya akan dihuraikan dalam laman lain.

Gaya Pembelajaran Pelajar
 1. Guru harus tahu bahawa pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dan sebab itulah tiada satu kaedah mengajar yang terbaik untuk semua pelajar.

 2. Jadi, guru harus menggunakan berbagai-bagai kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar yang berbeza dalam gaya pembelajaran itu dapat belajar dengan berkesan dan menguasai hasil pembelajaran.

 3. Pada asasnya, terdapat tiga gaya pembelajaran iaitu:

  1. Pelajar visual:

Pelajar dalam golongan ini suka belajar dengan melihat

   1. Huruf atau perkataan

   2. Benda, gambar atau gambar rajah

   3. Demostrasi, tindakan atau lakonan

  1. Pelajar audio:

Pelajar dalam kumpulan ini suka belajar dengan mendengar atau bercakap seperti

   1. Mendengar cerita, penerangan, syarahan, huraian olehguru atau pelajar lain

   2. Menerangkan, berbual, memberi pendapatnya, bercerita atau menghuraikan

  1. Pelajar kinestetik:

   Pelajar dalam kumpulan ini suka belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu seperti:

   1. Menulis atau melukis sesuatu

   2. Membuat latihan, kerja amali, eksperimen, lakonan, simulasi, atau projek

 

 
 1. Tiada satu kaedah atau aktiviti p&p yang terbaik untuk pembelajaran masteri kerana pelajar berbeza dalam kebolehannya dan mereka juga mempunyai gaya pembelajaran yang berlainan.

 2. Kaedah atau aktiviti p&p yang dicadangkan untuk pembelajaran masteri ialah kaedah atau aktiviti yang berpusatkan kepada pelajar, menarik dan menyeronokkan.

 3. Jadi guru harus merancang dan menggunakan pelbagai kaedah atau aktiviti p&p yang berkesan dengan mengambil kira kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar anda.

 4. Berikut ialah kaedah atau aktiviti p&p yang berpusatkan kepada guru iaitu guru yang melalukannya:

Syarahan

Penerangan

Penjelasan

Huraian

Demonstrasi

Bercerita

Pembacaan

Memberi nota

 1. Kaedah atau aktiviti p&p yang berpusatkan kepada pelajar di mana pelajar yang melakukannya ialah:

Soal jawab

Latih tubi

Bercerita

Membuat latihan

Penerangan, penjelasan, huraian

Perbincangan

Inkuiri

Penemuan

Bacaan

Sumbang saran

Demostrasi oleh pelajar

Kerja amali

Eksperimen

Projek

Kuiz

Penyelesaian masalah

Reka cipta

Pembelajaran koperatif atau kerja kumpulan

Main peranan

Lakonan

Simulasi

Membuat nota sendiri

Lawatan

Pengajaran berprogram

Pembelajarean berbantu komputer

PAK (Pembelajaran Akses Kendiri)

 1. Guru harus ingat bahawa setiap kaedah atau aktiviti itu mempunyai kelebihan dan kekurangan.

 • Pembelajaran koperatif
 1. Kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik pendidikan telah menunjukkan bahawa pembelajaran koperatif adalah berkesan untuk pembelajaran masteri.

 2. Dalam pembelajaran koperatif satu tugasan, projek atau masalah diberi dan pelajar belajar di antara satu sama lain secara pasangan, kumpulan atau kelas.

 3. Beberapa teknik yang boleh digunakan dalam pembelajaran koperatif termasuk (Spencer Kagan, 1990):

  1. Giliran Ahli Kumpulan

   Setiap pelajar dalam sesuatu kumpulan memberi idea atau pendapatnya secara giliran

  2. Pameran Kumpulan:

   1. Setiap kumpulan mempamerkan hasilnya

   2. Setiap pelajar melihat setiap kumpulan dan berbincang dengan ahli-ahli kumpulan itu.

  3. Memadan Benda

   Pelajar-pelajar dalam satu kumpulan memadankan susunan benda

  4. Kuiz:

   1. Guru memberi soalan kepada satu atau semua kumpulan

   2. Pelajar-pelajar dalam sesuatu kumpulan berbincang untuk mendapatkan jawapan

   3. Seorang pelajar dalam kumpulan itu memberi jawapan kepada soalan guru

  5. Kad Hafalan

   1. Pelajar dalam semua kumpulan diberi kad yang mengandungi fakta atau maklumat penting untuk dihafal

   2. Guru menyoal

   3. Pelajar yang sudah menghafal fakta atau maklumat itu menjawab dan markah akan diberi

  6. Semakan Pasangan:

   1. Dua pasangan diberi masalah yang sama untuk diselesaikan

   2. Dalam stu pasangan, seorang pelajar menyelesaikan masalah itu dengan bantuan pelajar yang lain.

  7. Pemikiran Berpasangan dan Berkongsi Pendapat

   1. Pelajar dalam satu pasanganberfikir tentang sesuatu topik yang diberi oleh guru

   2. Pendapat pasangan itu kemudiannya dikongsi dalam kelas

  8. Peta Konsep Berpasukan

   Pelajar dalam satu kumpulan membuat peta konsep bersama-sama di atas kertas yang besar.

  9. Jawapan Giliran:

   1. Satu kumpulan diberi sebilangan soalan

   2. Setiap pelajar dalam kumpulan itu menjawab satu soalan

  10. Penguasaan Secara Beerpasangan:

   Pelajar-pelajar menguasai sesuatu isi kandungan secara berpasangan.

  11. "Jigsaw" (Pakar dalam Kumpulan):

   1. Setiap kumpulan diberi satu topik yang berlainantentang sesuatu tajuk atau perkara.

   2. Kumpulan itu akan membuat penyelidikan dan menjadi pakar dalam topik itu.

   3. Semua maklumat dikongsi dalam kelas.

Bahan Pengajaran Dan Pembelajaran Untuk Pembelajaran Masteri
 1. Bahan pengajaran dan pembelajaran adalah penting untuk pembelajaran masteri kerana:

  1. Pelajaran akan lebih menarik dan menyeronokkan.

  2. Pelajar dapat memahami dan mengingat apa yang diajar.

 2. Beberapa contoh bahan pengajaran dan pembelajaran diberi dalam Jadual berikut:

Hasil Pembelajaran

Cadangan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran

Pelajar dapat :

 1. Mengenal pasti "huruf".

 2. Menambah sebarang dua nombor 1-10.

 3. Memukul bola hoki dengan cara betul.

 4. Menerangkan proses penghadaman.

 5. Menguji kehadirian kanji dalam daun.

Kad imbasan huruf, carta huruf, bongkah huruf.

Biji, batu atau abakus.

Kayu hoki, bola hoki.

Carta organ penghadaman atau video penghadaman.

Daun hijau, radas (bikar, penunu Bunsen, tripod), bahan kimia (iodin).

 1. Bahan pengajaran dan pembelajaran terdiri daripada:

  1. Bahan bercetak

  2. Alat pandang dengar

 2. Bahan bercetak meliputi:

  1. Buku teks dan buku rujukan

  2. Dokumen kurikulum

  3. Majalah

  4. Risalah

  5. Akhbar

 3. Alat pandang dengar terdiri daripada:

  1. "Hardware": seperti TV, radio kaset, perakam video, projektor, komputer, printer.

  2. "Software": adalah bahan yang digunakan dengan "hardware" seperti pita video, pita kaset, filem slaid, transparensi, disket. Ia juga termasuk bahan visual seperti carta, gambar, pita dan kad imbasan.

  3. Bahan 3-Dimensi: seperti glob, model, bongkah, spesimen dan bahan permainan.

 4. Sesetengah bahan pengajaran dan pembelajaran itu:

  1. Dibekalkan oleh Kementerian pendidikan.

  2. Boleh dibeli dalam pasaran.

  3. Boleh dibuat oleh guru dan pelajar.

  4. Bolah didapati dengan percuma.

 5. Bahan pengajaran dan pembelajaran itu perlu diurus dengan baik dengan:

  1. Menggredkan bahan itu mengikut tahun dan kebolehan pelajar.

  2. Menyusun dan menyimpan bahan itu di tempat yang sesuai.

  3. Mengadakan sistem klasifikasi, sistem katalog, sistem pinjaman dan sistem merekod yang baik.

 

kembali